DIMALAS TAKON -leonardo david

Posted: July 5, 2010 in Uncategorized

Pagkatapos bugtaw…

Papag bukbukon

Banig lusbuton

Moskitero yab-ukon

Ulunan gisi-on

Maturog ka’ pa?

Kan-on bungahon

Lab-as nga lub-ukon

Laswa nga dunglayon

Tubig nga lagtukon

Mamahaw ka’ pa?

Libro anayon

Nutbok baratuhon

Gunting bingawon

Maestro nga harapon

Maskwela ka’ pa?

Natapos ang adlaw.

Bwas…

Mabugtaw ka’ pa?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s